แนวทางการลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

-

ลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เข้าสู่ระบบ
Username :   รหัสนักศึกษา
Password :   เลขประจำตัวประชาชนสถิติการลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันที่ 26/01/2565 เวลา 16:03 น.
จำนวนผู้เข้าใช้สิทธิ์ 3,492 จากทั้งหมด 4,514 ดังนี้
ไม่ประสงค์รับสิทธิ จำนวน 6 รายการ
ประสงค์รับสิทธิ จำนวน 3,486 รายการ