แนวทางการลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

-

ลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เข้าสู่ระบบ
Username :   รหัสนักศึกษา
Password :   เลขประจำตัวประชาชนสถิติการลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันที่ 13/08/2565 เวลา 22:55 น.
จำนวนผู้เข้าใช้สิทธิ์ 3,816 จากทั้งหมด 4,514 ดังนี้
ไม่ประสงค์รับสิทธิ จำนวน 7 รายการ
ประสงค์รับสิทธิ จำนวน 3,809 รายการ